Güvenlik nedir?

Kişi, kurum ya da kuruluşların içeriden veya dışarıdan gelebilecek tehdit, taciz, sabotaj, yangın gibi olaylara karşı alacakları tedbirler zincirine denir.

Güvenlik Türleri:

* Fiziki güvenlik : Fiziksel güvenlik saldırganların bir tesise, kaynağa veya fiziksel bilgiye ulaşmalarını engellemek veya onları caydırmak amaçlı alınan önlemlerdir.

* Bilgi (İstihbarat) güvenliği : Bilgi güvenliği yazılı, sözlü veya elektronik ortamdaki bilginin korunması ve doğru bilginin doğru zamanda, doğru kişiye ulaştırılmasıyla ilgilenir.

* Bilişim güvenliği : Bilişim aygıtlarının kullanımından doğabilecek riskleri ve tehlikeleri inceleyen bilişim teknolojisi dalıdır.

* İnsan güvenliği : Ulusal güvenlik, egemenlik ve insan hakları alanında ortaya çıkan kavramsal bir sorunu belirten uluslararası ilişkiler terimidir.

* Gıda güvenliği :
İki kavramı belirtmektedir.
o Uluslararası ilişkiler alanında insanların açlık veya kıtlık durumunda bulunmamasını belirtir.
o Yiyeceklerin üretim aşamasından son tüketiciye ulaşmasına kadar geçen sürede gıdanın insan sağlığına uygun şartlarda üretim, depolama, paketleme ve taşımasının yapılmasıdır.

Güvenlik Sistemleri

Kamera, lens, ayak, muhafaza, kablo, monitör, kayıt cihazı, izleme cihazı ve diğer aksesuar/malzemelerden oluşan, kameralardan alınan görüntülerin ekranda izlenmesini, görüntülerin kaydedilmesini, kayıtlı görüntülerin oynatılmasını, uzaktan izlenmesini ve benzer diğer işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan ürün-hizmet birleşimine kamera güvenlik sistemi denmektedir.